Bilimsel Program

SAAT SALON A SAAT SALON B
08:00-09:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Zeynal Doğan, Gözde Derviş Hakim, F. İlknur Varol

SS-1 Kolelitiazis, Kolesterolozis ve Kolesterol Polibi Olgularının, Lipid Profili ve Karaciğer Enzimleri ile İlişkisi
Muhammed Kaya, Havva Hande Keser Şahin

SS-2 Lemmel sendromu: Nadir karşılaşılan bir kolanjit nedeni
Muhammed Kaya,İbrahim Durak, Tolga Düzenli, Hüseyin Köseoğlu

SS-3 Biochemical Predictors of Hepatocellular Cancer Development After One Year in Patients Who Achieved HCV Clearance By Direct-Acting Antiviral Treatment
Zeynep Gök Sargın,İbrahimhalil DÜŞÜNCELİ

SS-4 ERCP İşlemi Öncesi Gastroskopi Tetkiki Yapılmalı mı?
Taner Akyol
   
09:00-09:30

AÇILIŞ TÖRENİ

09:00-09:30

AÇILIŞ TÖRENİ

09:30-09:45 KAHVE MOLASI 09:30-09:45 KAHVE MOLASI
09:45-11:15

PANEL 1: KARACİĞER TRANSPLANTASYONU
Oturum Başkanları: Zeki Karasu, Burak Işık

09:45-11:15

PANEL 2: ÖZOFAGUS VE MİDE HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Filiz Akyüz, Gözde Derviş Hakim, Zeynal Doğan

09:45-10:05 Çapraz Nakil (Liver Pair Exchange)
Sezai Yılmaz
09:45-10:05

GÖRH: Tanı
İbrahim Doğan

10:05-10:25 Karaciğer Nakli Sonrası Geç Dönemde İmmunsupresif Tedavi Yönetimi
Murat Harputluoğlu
10:05-10:25 GÖRH: Endoskopik Tedaviler
Salih Boğa
10:25-10:45 Akut ve Kronik Rejeksiyon
Murat Akyıldız
10:25-10:45 Eozinofilik Özafajit
Kader Irak
10:45-11:05 Post-Transplant Metabolik Komplikasyonlar ve Yönetimi
Gupse Adalı
10:45-11:05 Midenin Premalign Lezyonlarına Yaklaşım
Serkan Cerrah
11:05-11:15 Tartışma 11:05-11:15 Tartışma
11:15-12:30

PANEL 3: YAPAY ZEKA
Oturum Başkanları: Ayhan Hilmi Çekin, Mehmet Cindoruk

11:15-12:30

PANEL 4: SİROZ VE KOMPLİKASYONLARI
Oturum Başkanları: Hakan Dursun, Bilal Toka, Ahmet Uyanıkoğlu

11:15-11: 45 Yapay Zeka Nedir?
Selim Aydemir
11:15-11:30

Akut-On Kronik Karaciğer Yetmezliği
M. Göktürk Kaban

11:45-12:15 Yapay Zeka ve Gastroenteroloji: Pratikte Kullanımı
Deniz Duman
11:30-11:45 Karaciğer Sirozunda Anti-Koagülan Kullanımı ve Yönetimi
Yahya Atayan
12:15-12:30 Tartışma 11:45-12:00 Özofagus Varislerinin İzlem ve Yönetimi
Şevki Konür
12:00-12:15 Sirozda Sarkopeni ve Yönetimi
Harun Küçük
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:40

PANEL 5: ERCP
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, Orhan Sezgin, Mehmet Arhan

13:30-14:40

PANEL 6: KARACİĞER YAĞLANMASI VE ALKOLİK HEPATİT
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Ahmet Bektaş, Binnur Pınarbaşı

13:30-13:50 ‘Disconnected’ Pankreatik Ductus Sendromu
Erkan Parlak
13:30-13:50

Yağlı Karaciğer Hastalığının Yeni Bilimsel İsimlendirilmesi
Yusuf Yılmaz

13:50-14:10 Biliyer Darlıklara Güncel Yaklaşım
Murat Kekilli
13:50-14:10

Yağlı Karaciğerde Tanı ve riskli hastalar
 Mehmet Demir

14:10-14:30 KC Transplantlı Hastalarda Bilier Komplikasyonlarda ERCP
Yılmaz Bilgiç
14:10-14:30

Alkolik Hepatit
Abdurrahman Şahin

14:30-14:40 Tartışma 14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:00 KAHVE MOLASI
15:00-16: 30

KONFERANS
Oturum Başkanı: Ulus Akarca, Yüksel Seçkin

15:00-16: 20

PANEL 7: GİS KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Çetin Kotan, Ahmet Cumhur Dülger, Sabiye Akbulut

15:00-15:40

Kronik Hepatit C: Epidemiyoloji ve Tedavide Son Durum
Sabahattin Kaymakoğlu

15:00-15:20 Üst Gastrointestinal Tümörlerde Etyoloji ve Epidemiyoloji
Muslih Ürün
15:40-16:10

Buğday Glutenden büyüktür
Kadir Demir

15:20-15:40 Kolorektal Kanserlerde Etyoloji ve Epidemiyoloji
Yonca Yılmaz ÜRÜN
16:10-16:20 Tartışma 15:40-16:00 Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Tümör Markerlerinin Kullanımı
Yaren Dirik
16:00-16:20

16:00-16:20

Tartışma
16:45-18:15

PANEL 8. İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI-ÜLSERATİF KOLİT
Oturum Başkanları: Hale Akpınar, Can Gönen, Yusuf Ziya Erzin

16:45-18:15 PANEL 9: OTOİMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Ömer Özütemiz, Elif Yorulmaz
16:45-17:05 Kim, Nasıl, Ne Zaman Takip Edilmeli? Hedefte Ne Var? 
Salih Tokmak
16:45-17:05

Otoimmün Hepatit: Tanıda Zorluklar
Cumali Efe

17:05-17:25 Aktivasyon mu? Fırsatçı Enfeksiyon mu?
Nazım Ekin
17:05-17:25

Otoimmün Hepatit: Tedavide Zorluklar
Fulya Günşar

17:25-17:45

Refrakter Hastalığa Güncel Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Oğuzhan Yıldırım

17:25-17:45

Primer Sklerozan Kolanjit: Tanıda Zorluklar
Mehmet Ali Erdoğan

17:45-18:00

Vaka Takdimi
Emin Bodakçı

17:45-18:00

Primer Biliyer Kolanjit: Tanı ve Tedavi
Özlem Yönem

18:00-18:15 Tartışma 18:00-18:15 Tartışma
SAAT SALON A SAAT SALON B
08:00-09:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Oğuzhan Yıldırım, Sedat Çiftel


SS-5 Metastatik Olmayan Özefagus Skuamöz Hücreli Kanserli Hastalarda Kemoradyoterapi Sonrası Klinik Tedavi Yanıtının Onkolojik Sonuçlarının Analizi
Gürkan Güner, Muhammed Ertuğrul Şentürk

SS-6 Ülseratif Kolit Hastalarında Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin Histolojik Aktivasyonu Öngörmedeki Rolü
Osman Sağlam,Yasir Furkan Çağın

SS-7 Periton Diyaliz Hastasında Gelişen Peritonit Tablosunun Başarılı Tedavisi; Olgu Sunumu
Yunus Demirkol,Cebrail Karaca

SS-8 Midenin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu ve Menetrier Hastalığı
Muhammed Yalçın,A.Fahri Şahin, Ramazan Dertli, Yahya Atayan

SS-9 Akut Hepatit Tablosunun Nadir Bir Nedeni Q Ateşi Olgusu
Yunus Demirkol,Yonca Yılmaz Ürün, Yaren Dirik

08:00-09:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Yılmaz Bilgiç, Sabiye Akbulut


SS-10 Kabızlıkla Başvuran Soliter Rektal Ülser saptanan Williams-Beuren Sendromu Çocuk hasta; Nadir olgu sunumu
Sevinç Garip

SS-11 İntraatriyal trombüs oluşturan hepatosellüler karsinom: Nadir Komplikasyon
Adnan Özkahraman,Ozan Durmaz

SS-12 Mekanik İkter ile Prezente Olan Prostat Kanserli Olgu
Adnan Özkahraman,Ozan Durmaz

SS-13 Vaka Takdimi: Peritonitis Karsinomatoza İle Seyreden Pancreas Başı Kanseri Vakası
Kemal Yıldız

SS-14 Gastrointestinal Kanama Düşünülen Fakat Odak Saptanamayan Atipik Bir Vaka
Nur Düzen Oflas,Mesut Aydın, Recep Gökçe, Yaren Dirik, Yonca Yılmaz Ürün

09:00-10:30

PANEL 10: İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI -CROHN HASTALIĞI
Oturum Başkanları: Ahmet Tezel, Filiz Akyüz, İlhami Yüksel

PANEL 11: ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ
Oturum Başkanları: Abdulkadir Dökmeci, Dilek Oğuz, Müjde Soytürk

09:00-09:20

Erken Biyolojik Tedavi: Kime? Ne Zaman?
Bülent Albayrak

09:00-09:20

Pankreasda EUS Kullanımı
Emrah Alper

09:20-09:40 Tedavi ile İlişkili Komplikasyonların Yönetimi
Engin Altınkaya  
09:20-09:40 Mediastinal EUS
Fatih Albayrak
09:40-10:00 Postoperatif Crohn Hastağında Kime, Ne Zaman Profilaktik Tedavi
Yasir Furkan Çağın
09:40-10:00 EUS Eşliğinde Anastomozlar
Hakan Şentürk
10:00-10:15

Vaka Takdimi
Sezgin Barutçu

10:00-10:20 Tartışma
10:15-10:30 Tartışma 10:20-10:30
10:30-10:45 KAHVE MOLASI
10:45-11:45

PANEL 12: İLERİ ENDOSKOPİK İŞLEMLER
Oturum Başkanları: Mehmet Cindoruk, Mehmet İbiş

PANEL 13: FONKSİYONEL BARSAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Mehmet Asıl, Birol Baysal, Ümit Akyüz

10:45-11:00

Özofagus Kanserinin Erken Tanısı
Mehmet Dursun

10:45-11:00

Fonksiyonel İshale Yaklaşım ve Yönetimi
Ramazan Dertli

11:00-11:15 Midenin Premalign-Malign Lezyonlarının Değerlendirilmesi
Fatih Aslan
11:00-11:15

Fonksiyonel Kabızlık ve Kinik Yönetimi
Ayhan Balkan

11:15-11:30 Kolorektal Premalign-Malign Lezyonların Değerlendirilmesi
Erkin Öztaş
11:15-11:30

İrritabl Barsak Hastalığı ve Klinik Yönetimi
Yusuf Kayar

11:30-11:45 Tartışma 11:30-11:45

H. Pilori'nin Fonksiyonel Hastalıklarla İlişkisi, Güncel Tedaviler ve Deneyimlerimiz
Güner Kılıç

11:45-12:00 Tartışma
11:45-12:30

KONFERANS
Oturum Başkanı: Birol Özer

Perforan Crohn Hastalığı
Fatih Beşışık

KONFERANS
Oturum Başkanı: İ. Halil Bahçecioğlu

Delta Hepatiti: Yeni ilaçlar, Tedavi Mümkün Mü?
Kendal Yalçın
12:15-12:30 Tartışma Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL 14: KRONİK VİRAL HEPATİT B
Oturum Başkanları: Sabahattin Kaymakoğlu, Mansur Çoşar

13:30-14:50

PANEL 15: HEPATOLOJİDE SICAK KONULAR
Oturum Başkanları: Ömer Yılmaz, Mehmet Koruk, Osman Ersoy

13:30-13:50 İmmuntoleran Hastalar Tedavi Edilmemeli Mi?
Ulus akarca
13:30-13:50 Wilson Hastalığı: Zor vakalar
Aslı Örmeci
13:50-14.10 Tedaviyi Kesmek Mümkün Mü?
Ramazan İdilman
13:50-14.10

Toksik Hepatit mi? Otoimmün Hepatit mi?
Bilger Çavuş

14:10-14:30 Hangi Antiviral? Entekavir? TDF? TAF?
Nilay Danış
14:10-14:30

Toksik Hepatit’de Tedavi: Ne Zaman Steroid?
Mübin Özercan

14:30-14:50

İmmünsüpresif tedavi alan hastalarda Hepatit B reaktivasyonu
Murat Taner Gülşen

14:30-14:50 Bölgemizde Sık Görülen Parazitoz: Fasciola Hepatica
Muhsin Kaya
14: 50-15:20 Kariyer Söyleşisi
Oturum başkanı: Dilek Oğuz
Konuşmacı: Ömer Özütemiz
15:20-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:45

PANEL 16: PANKREAS PANELİ
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Murat Aladağ, Ulvi Demirel

15:30-16:45

PANEL 17: OBESİTEOturum Başkanları: Firdevs Topal, Mesut Aydın, Fatma Betül Boz

15:30-15:45

Akut Pankreatit: Lokal Komplikasyonlar ve Yönetimi
Nurettin Tunç

15:30-15:45

Obezitede Medikal Tedaviler
Vedat Kılıç

15:45-16:00 Akut Pankratitde Nutrisyon
Nimet Yılmaz
15:45-16:00

Obezitede Mide Botoks ve Balon uygulaması
Ömer Burçak Binicier

16:00-16:15

Kronik Pankreatit: Tedavi
Mehmet Yalnız

16:00-16:15 Obezitede Endoskopik Sleeve Gastrektomi yöntemi
Mustafa Yakut
16:15-16:30 Radyolog Gözü ile Pankreas Kitleleri
Veysel Burulday
16:15-16:30

Obezitede Cerrahi Sleeve Gastrektomi
Egemen Çiçek

16:30-16:45 Tartışma 16:30-17:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI:
PPI Kullanımı ve Yan Etkileri

İbrahim Orman
16:45-17:00 KAPANIŞ TÖRENİ
SAAT SALON A
09.00-09.45

PANEL: Gaucher Hastalığı
Başkan: Yüksel Seçkin

09.45-10.30

Gaucher Hastalığı: Epidemiyoloji Patogenez
Mehmet Ali Erdoğan

10.30-11.00

Gaucher Hastalığı: Klinik ve tanı
Y. Furkan Çağın

11.00-11.45

Gaucher Hastalığı: Tedavi
Yılmaz Bilgiç

11.45-12.00 Tartışma