BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Bildiriler, özet metin şeklinde kabul edilecektir. Bildirileriniz online sistem üzerinden kabul edilecek olup e-mail veya farklı şekilde paylaşılan bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri sistemine yapmış olduğunuz giriş işlemleri sonrasında gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.
 • Oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile bildirinize ait tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
 • Bildiriler 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Sistem 300 kelimenin üzerine izin vermemektedir.
 • Tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından elektronik ortamda değerlendirilecek olup kabul/red mektupları sonrasında sistemde bulunan mevcut e-mail adreslerinize gönderilecektir.
 • Kongre sonrasında sunumlarını ve kayıtlarını tamamlayan bildiri sahiplerinin bildirileri Kongre Bildiri Kitabında yer alacak ve web sitemiz üzerinden dijital olarak paylaşılacaktır.
 • Sözlü sunumlar Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından bilimsel programa ve oturumlara uygun sayılarda seçilecektir.
 • Bildiri gönderimi için son gün 25 Ağustos 2023'tür.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Özetler de anlaşılır ve düzgün bir Türkçe kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Yazı karakteri olarak Times New Roman, Arial veya Courier kullanılmalıdır.
 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler için ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri sahiplerinden sunucu yazarın kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • Kongrede asılmayan poster bildirilere, kongre sonrasında hazırlanacak olan Kongre Bildiri Kitabında yer verilmeyecektir.

Sözel Sunum Hazırlama Kuralları

 • Kabul edilen sözel bildiriler organizasyon komitesi tarafından belirlenen slayt şablonlarında hazırlanmalıdır.
 • Yazı karakteri olarak Times New Roman, Arial veya Courier kullanılmalıdır.
 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri yer almalıdır.
 • Sunumlar organizasyon komitesi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.
 • Sözel sunum süreler ile ilgili detaylar kabul mektuplarında ayrıca belirtilecektir.
 • Bildiri sahiplerinden sunucu yazarın kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • Kongrede sunulmayan bildirilere, kongre sonrasında hazırlanacak olan Kongre Bildiri Kitabında yer verilmeyecektir.